Zastosowania > Możliwości usługi

W księgowości

Przeterminowana należność - przeszkoda dla płynności finansowej firmy.

Zmniejszenie ilości przeterminowanych faktur w organizacji.

Jednym z najważniejszych efektów, jakie można uzyskać dzięki zastosowaniu faksu internetowego MultiFax w dziale księgowości jest poza oczywistą oszczędnością czasu, znaczna poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa. Eliminuje to również konieczność korzystania z narzędzi takich jak faktoring czy windykacja należności, wobec których wysyłanie przypomnień jest znacznie tańsze.

Lepszy przepływ dokumentów i utrwalenie pozytywnego wizerunku firmy.

Faks internetowy idealnie nadaje się do wysyłania dokumentów typu księgowego takich jak faktura, informacja o wystawieniu faktury, monit czy wezwanie do zapłaty. Dzięki możliwości automatyzacji wysyłki, wygenerowanie nawet 1000 dokumentów w ciągu kilku minut, na podstawie bazy z danymi źródłowymi staje się banalnie proste. Każda przeterminowana należność w naszej firmie wymaga sfinansowania, więc przypominanie o należnościach kontrahentom zwykle jest przydatną i korzystną możliwością. Nie należy również zapominać, że budujemy w ten sposób wizerunek firmy, w której sprawy finansowe traktowane są z należytą starannością.

Wyższa wiarygodność korespondencji przy użyciu faksu niż poczty elektronicznej

Potwierdzenie odbioru faksu.

Dzięki dostarczeniu Dłużnikowi lub Klientowi informacji o stanie jego zadłużenia w sposób autorytatywny (mamy potwierdzenie doręczenia), eliminujemy jedną z najczęstszych wymówek – „nie dostałem od Was faktury”.

Wzrost ilości należności faktur opłaconych terminowo.

Zarówno badania prowadzone na specyficznym, polskim rynku, jak i powdrożeniowe doświadczenia jednoznacznie dowodzą, iż stanowcze informowanie dłużnika o przekroczonych terminach płatności w sposób nie pozostawiający dłużnikowi pola do wymówek typu „nie wiedziałem” czy „zapomniałem” przynosi nawet 30% spadek należności przeterminowanych ponad 7 dni.

Proponowane rozwiązania.

Współpraca z systememami księgowymi.

Dzięki technologii MassFax możliwe jest takie skonfigurowanie systemu księgowego, aby wygenerowanie nawet 1000 wezwań na podstawie pliku źródłowego w formacie Excel lub CSV zajmowało kilka minut, a koszt skutecznego przesłania jednego faksu, przy ograniczeniu jego długości wynosił kilka groszy.

Zapraszamy Państwa do porozmawiania z naszym konsultantem na temat możliwości zastosowania technologii MultiFax w Państwa przedsiębiorstwie.Logowanie Zaloguj

Zaufali nam