MultiFax > Opis rozszerzony

Opis rozszerzony

Charakterystyka usługi faksu internetowego MultiFax

MultiFax MassFax

MultiFax MassFax jest uniwersalną usługą faksową z pogranicza telekomunikacji i informatyki scalającą walory faksu internetowego oraz mailingu faksowego. Sedno jej działania polega na skojarzeniu numeru telefonicznego publicznej sieci telekomunikacyjnej (PSTN) z nowoczesnymi serwerami telekomunikacyjnymi MultiFax.

Technologia mail2fax i fax2mail

Wykorzystywana przez nas autorska technologia umożliwia jednoczesne przyjmowanie na skrzynkę e-mail oraz wysyłanie z niej wielu faksów w tym samym czasie z wykorzystaniem jednego numeru telefonu. Takie rozwiązanie sprawia, iż numer faksowy nigdy nie jest zajęty, dzięki czemu możliwe jest przygotowanie i wysłanie kolejnego dokumentu bez oczekiwania na zakończenie aktualnie trwającego procesu wysyłki faksu.

Obsługiwane dokumenty

Technologia MultiFax opiera się o konwersję sygnału faksu tradycyjnego do postaci pliku PDF i odwrotnie, PDF konwertuje na sygnał faksu tradycyjnego. MultiFax umożliwia zarówno nielimitowane odbieranie korespondencji faksowej poprzez email, jak i na wysyłanie faksów z Panelu Użytkownika lub bezpośrednio z maila faksowego. Sposób transmisji danych powoduje, że MultiFax MassFax jest usługą gwarantującą niezwykle wysoką jakość odbieranych i wysyłanych faksów. Po odebraniu połączenia następuje, identycznie jak w przypadku aparatów stacjonarnych, negocjowanie maksymalnej obsługiwanej przez urządzenia prędkości transmisji oraz odbiór wiadomości faksowych. Otrzymana wiadomość błyskawicznie konwertowana jest przez system do postaci PDF oraz wysyłana, przy wykorzystaniu bezpiecznej infrastruktury, na przypisane konto pocztowe. Wszystkie powyższe czynności dzieją się automatycznie, w czasie rzeczywistym, bez jakiegokolwiek udziału człowieka.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wiadomości przesyłanych w ramach sieci MultiFax jest nieporównywalnie wyższe od usługi tradycyjnej, którą na zasadzie zwykłego telefonu można podsłuchać. Dodatkowo, o ile usługa zostanie skojarzona z bezpieczną pocztą klasy biznes, jesteśmy w stanie zagwarantować dostarczenie wiadomości do komputera odbiorcy z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia SSL. W przypadku użytkowania skrzynek pocztowych znajdujących się poza administracją MultiFax z oczywistych względów technicznych gwarantujemy poufność informacji do styku naszej infrastruktury z publiczną siecią Internet.

Strefy Numeracyjne

W ramach MultiFax MassFax zapewniamy nieograniczone możliwości odbierania i wysyłania faksów poprzez Internet. Wystarczy wybrać numer telefoniczny z pośród 43 dostępnych stref numeracyjnych i wskazać dowolny adres email do odbioru korespondencji. Cały proces jest realizowany poprzez przyjazny i prosty w obsłudze rejestrator znajdujący się na stronie www.multifax.pl . Po aktywacji usługi, do dyspozycji pozostaje przejrzysty Panel Użytkownika MultiFax, który umożliwia kompleksowe administrowanie usługą oraz wysyłanie faksów jako alternatywne rozwiązanie do wysyłki realizowanej bezpośrednio z maila. Logowanie odbywa się poprzez stronę https://panel.multifax.pl – wystarczy wprowadzić indywidualny Identyfikator oraz Hasło znane tylko Użytkownikowi, aby bezpiecznie korzystać ze swojego urządzenia faksowego. Funkcjonalność Panelu opisuje Instrukcja korzystania z Panelu. Znajdują się w nim między innymi Skrzynka Odbiorcza umożliwiająca archiwizację faksów, Skrzynka Nadawcza zawierająca wykaz wykonanych połączeń, zakładka Spis połączeń wychodzących/przychodzących generująca szczegółowy biling połączeń na dowolnie wybrany dzień.

Bezpieczeństwo

Odbiór faksów jest nieprzerwany i wieloliniowy, tak więc jednocześnie można otrzymywać kilkanaście faksów, a linia MultiFax-u nigdy nie będzie zajęta. Faksy te trafiają bezpośrednio na maila, aby je odczytać wystarczy otworzyć poszczególny załącznik w pliku PDF. Natomiast wysyłka odbywa się na dwa sposoby: bezpośrednio z maila lub ze strony www. To alternatywne rozwiązanie umożliwia korzystanie z usługi według własnych upodobań. Wysyłka z www jest bardzo prosta. Po zalogowaniu należy wpisać numer faksu odbiorcy, wybrać dokument, który ma zostać przesłany – oczywiście w postaci pliku PDF – a następnie jednym kliknięciem zrealizować wysyłkę. Wysyłkę z maila wprowadziliśmy głównie dla wygody, przecież nie zawsze jest czas, żeby logować się do swojego konta. W tym przypadku konstruuje się maila ściśle według przygotowanej jednostronicowej instrukcji, a następnie wysyła faks tak samo, jak czyni się to z korespondencją mailową.

Konto email w pakiecie

Dodatkową zaletę usługi stanowi specjalne konto pocztowe email klasy Biznes, które poza obsługą tradycyjnej poczty email, umożliwia również odbieranie i wysyłanie faksów dzięki połączeniu z usługą MultiFax. Założone faksowe konto pocztowe klasy biznes ma adres mailowy: nrmultifax@multifax.pl . Do poczty można zalogować poprzez stronę www.multifax.pl klikając w zakładkę „skrzynka” lub pod adresem: http://webmail.multifax.pl wpisując własny Identyfikator oraz Hasło. Najefektywniejszym sposobem korzystania z wysyłki faksów drogą mailową jest odpowiednie ustawienie wykorzystywanego programu pocztowego poprzez dodanie skrzynki faksowej do już używanych kont e-mail. Jako serwer poczty przychodzącej pop oraz wychodzącej smtp należy ustawić: mail.multifax.pl . Po zaznaczeniu selektora: serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia następuje uaktywnienie wysyłki faksów poprzez dodane faksowe konto poczty email.

Niezbędny jest wyłącznie dostęp do internetu

Numery MultiFax nie różnią się niczym od tradycyjnych numerów faks z tym, że dzięki MultiFax korespondencja jest odbierana w postaci mailowej a nie na kosztownym papierze termicznym faksu tradycyjnego. Ze względu na swą funkcjonalność, MultiFax może być wykorzystywany zarówno przez firmy jak i osoby fizyczne. Jedynym warunkiem korzystania z usługi jest dostęp do Internetu.

Faksowe kampanie reklamowe

MultiFax MassFax to jedyne na rynku urządzenie faksowe, które poza standardowymi funkcjami faksu tradycyjnego, umożliwia kompleksową realizację spersonalizowanej kampanii reklamowej wykorzystującej narzędzie mailingu faksowego. Nie jest już problemem wysłanie 1000 faksów - technologia MassFax pozwala skutecznie dostarczyć wiadomość faksową nawet do 50 000 odbiorców w ciągu jednego dnia. Chcąc dotrzeć z ofertą do wielu potencjalnych Klientów w tym samym czasie, po niespotykanie niskich kosztach, wystarczy przygotować precyzyjną bazę danych w arkuszu kalkulacyjnym, załączyć ją wraz z ofertą w Panelu MassFax i ustawić personalizację faksów tak, aby każdy kierowany był bezpośrednio do danego odbiorcy. W ten sposób treść przygotowanej oferty zostanie lepiej odebrana, zwiększając efektywność wysyłki. Cały proces wysyłania realizuje Platforma MultiFax natychmiast po załączeniu bazy, oferty i zatwierdzeniu wysyłki. Skuteczność doręczenia na bieżąco śledzić można w Panelu Użytkownika. W przypadku, gdy połączenie z danym numerem nie zostanie odebrane, linia faksu tradycyjnego będzie zajęta lub wystąpi brak sygnału faksu, Platforma może wznowić zadanie kolejno po upływie 5, 10 i 15 minut; wystarczy zaznaczyć opcję wysyłki wielokrotnej. W ten sposób maksymalnie wykorzystana zostanie chłonność przygotowanej bazy, zwiększając tym samym skalę doręczenia.

Mailing faksowy

MultiFax MassFax może być zastosowany zarówno do promocji produktów jak i usług. O skuteczności narzędzia mailingu faksowego niech świadczy fakt, iż tylko 6% właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób odpowiedzialnych za odbiór korespondencji w tychże firmach deklaruje, że potrafi wyrzucić faks bez przeczytania kilku pierwszych zdań.

Logowanie Zaloguj

Zaufali nam