Pomoc > Regulamin
Pomoc
Jak odebrać fax?
Jak wysłać fax?
Masowa wysyłka faksów
Kreator PDF
Zapytaj
Regulamin
FAQ

Polecone - nagrodzone

REGULAMIN PROMOCJI POLECONE - NAGRODZONE

§1
Definicje
 1. Organizator Promocji – Agnat Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: Gdańska 107, 85-022 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090753, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, nr REGON: 093031034, numer NIP: 554-24-68-096.
 2. Promocja – akcja Promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem “Polecone - nagrodzone” na warunkach i w terminie określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Formularz Zgłoszeniowy – dokument potwierdzający udział w Promocji dostępny dla Użytkowników Usługi.
 4. Formularz Zamówienia – dokument potwierdzający zlecenie świadczenia Usługi przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Usługi, będący Umową świadczenia usług.
 5. Klient Polecający – dotychczasowy abonent Usług MultiFax polecający usługę.
 6. Klient Beneficjent – podmiot korzystający z Polecenia Usługi.
 7. Usługa MultiFax – Usługa obejmująca elektroniczną konwersję dokumentów, świadczona jest przez Agnat na rzecz Użytkowników, na podstawie Ramowego Regulaminu, Formularza Zamówienia oraz Regulaminu Usługi MultiFax.

§2
Czas trwania promocji

 1. Promocja rozpoczyna się 10 listopada 2007 roku i potrwa do momentu jej odwołania. Odwołanie to zostanie ogłoszone na stronie www.multifax.pl.

§3
Udział w promocji

 1. Promocja jest skierowana do wszystkich abonentów Usług MultiFax, którzy podpisali i odesłali Formularz Zamówienia oraz nie mają zaległości w płatnościach względem Organizatora Promocji.

§4
Zasięg promocji

 1. Promocja jest organizowana i prowadzona przez Organizatora Promocji na tych obszarach, na których świadczy on Usługi MultiFax.

§5
Warunki Promocji

 1. Promocja polega na zaoferowaniu Klientowi Polecającemu oraz Klientowi Beneficjentowi doładowania pre paid o wartości 100 zł netto w cenie 25 zł netto do wykorzystania przez 12 miesięcy od doładowania.
 2. Promocyjne doładowanie następuje w momencie aktywacji nowej Usługi MultiFax przez Beneficjenta na kolejne 12 miesięcy, potwierdzeniu dokonania płatności za aktywację usługi i odesłaniu przez Beneficjenta Formularza Zamówienia.
 3. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest odesłanie faksem Formularza Zgłoszeniowego na numer wskazany przez Organizatora.
 4. Klient Beneficjent podaje podczas zamawiania usługi dane Klienta Polecającego a w szczególności Imię i Nazwisko lub nazwę Firmy oraz swój numer MultiFax, z którego korzysta. Na tej podstawie Organizator Promocji weryfikuje przyznanie przedmiotów promocji. Gratis zostanie przyznany w momencie gdy w siedzibie Organizatora znajdzie się Formularz Zamówienia a opłata za zamówioną przez Beneficjenta Usługę zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Organizatora.
 5. Promocja może być łączoną z równolegle prowadzonymi akcjami przez Organizatora.

Logowanie Zaloguj

Zaufali nam